Kontakt / Impressum

Hlavní sídlo – ekonomický oddíl, administrativa

HVG družstvo Handels & Vertriebsgenossenschaft
Májová 23
35002 Cheb

Telefon: +420 354 599 187
Telefax: +420 354 424 533
E-Mail: info@hvg-druzstvo.com

Obchodní rejstřík Dr 2136 vedený u Krajského soudu v Plzni
IČO 29103827
DIČ CZ29103827


Odpovědnost za obsah

Obsah těchto stránek byl vytvořen s největší svědomitostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst. 1 TMG podle všeobecných zákonů odpovědni jen za vlastní obsah na těchto stránkách. Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme jako poskytovatel služeb povinni hlídat nebo zkoumat okolnosti přenesených nebo uložených cizích informací, které naznačují nezákonné činnosti. Povinnost odstranit nebo zablokovat používání informací podle všeobecných zákonů zůstává nedotčena. Avšak příslušný závazek je pouze relevantní ode dne znalostí konkrétního protiprávního jednání. Po oznámení tohoto pravního porušení obsah okamžitě odstraníme.

Ručení za odkazy

Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Z tohoto důvodu nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za jejich obsah. Za obsah odkazovaných cizích webových stránek je vždy odpovědný poskytovatel nebo provozovatel. V době propojení odkazovaných stránek byly stránky kontrolovány na možné porušení práva. Protiprávní obsah v okamžiku propojení nebyl znám. Stálá kontrola odkazovaných stránek je bez konkrétních důkazů o porušení neúnosná. Po oznámení o porušování takové odkazy ihned odstraníme.

Copyright

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořených provozovatelem podléhají německému a českému autorskému zákonu. Kopírování, editování, distribuce a jakýkoli druh využití mimo hranice autorský práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování je povoleno pouze pro soukromé a nekomerční účely. Pokud obsah není vytvořen operátorem, je dbáno na autorská práva třetích stran. Příspěvky třetích stran jsou označeny. Pokud máte dojem, že bylo porušeno autorské právo, oznamte nám to. Po oznámení o porušení, takový obsah okamžitě odstraníme.

Ochrana osobních údajů

Používání našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Sbírka jakýchkoliv osobních údajů (například jméno, adresa nebo e-mailová adresa) jsou shromažďovány na základě dobrovolnosti. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám bez vašeho výslovného souhlasu.
Podotýkáme, že přenos dat přes internet (například při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní díry. Kompletní ochrana dat proti neoprávněnému přístupu třetích stran není možná.
Výslovně odmítáme užívání kontaktních dat získaných v rámci poskytování údajů v impressum k zaslání nežádané reklamy ze strany třetí osoby. Provozovatelé webů si výslovně vyhrazují právo učinit odpovídající právní kroky v případě nevyžádaných reklamních informací, např. spam-maily.

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webové inzerátní služby poskytované společností Google, Inc. ( “Google”). Google Analytics používá takzvaná “Cookies” (textové soubory), které jsou uloženy v počítači a napomáhají analyzovat, jak uživatelé používají webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google použije tyto informace k vyhodnocení užívání stránky a vytváření zpráv o činnosti na internetových stránkách pro provozovatele a k poskytování jiných služeb, které souvisí s užíváním webových stránek a internetovým užívání. Google poskytne rovněž tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty Googlu. Můžete odmítnout používání souborů cookies změnou nastavení ve vašem prohlížeči; nicméně upozorňujeme, že v tomto případě nemusí být použitelné všechny funkce této webové stránky. Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováním údajů společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

Google AdSense

Tato webová stránka používá Google Analytics, webové reklamy společnost Google Inc., USA (dále jen “Google”). Google Adsense používá tzv. “Cookies” (textové soubory), které jsou uloženy v počítači, které nám pomáhají analyzovat, jak uživatelé používají webové stránky. Google Adsense také používá tzv. “Web Beacons” (malé neviditelné obrázky) ke shromažďování informací. Použití Web Beaconů zaznamenává a vybírá jednoduché akce, jako např. návštěvnost na webových stránkách. Informace získané pomocí Cookie a/nebo Web Beacon o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google použije tyto informace k vyhodnocení užívání stránky a vytváření zpráv o činnosti na internetových stránkách pro provozovatele a k poskytování jiných služeb, které souvisí s užíváním webových stránek a internetovému využití. Google poskytne rovněž tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty Googlu. Můžete odmítnout používání souborů cookies a zobrazení Web Beaconů změnou nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně upozorňujeme, že v tomto případě nemusí být použitelné všechny funkce této webové stránky. Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováním údajů společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.