Ozdobnice čínská vyžaduje podobné podmínky jako kukuřice. Půda by měla být humózní, mírně až středně těžká a nezamokřená. Před výsadbou oddénků by se měla provzdušnit rotační bránou. Pro zajištění dostatečných zásob vody je vertikální vodovod bez zábraných vrstech nezbytný – a to zejména v počáteční růstové fázi. Ozdobnice čínská vyžaduje asi 700-800 mm srážek za rok. Není-li dostatek srážek, může být doplňujicí závlaha nutná.

Termín výsadby
Výsadba oddénků by měla být co nejdříve po posledních jarních mrázech (cca. v polovině května), jelikož doba vegetačního období má rozhodující vliv na následné uskladnění rezervních vláknin a tudíž i na přezimování rostlin.

Hustota rostlin
Jako optimální hustota porostu ozdobnice čínské se prokázalo jeden oddének na m². Je však také možné zvýšit hustotu výsadby pro kompenzaci výpadků v prvním roce výsadby. Vzhledem k mechanizaci můžou být zvoleny i řádkové spony 75 až 100 cm. Rozhodli jsme se pro vzdálenost mezi řádky 79 cm a vysazujeme tedy 12.000 oddénků na 10.000 m².

Miscanthus absolutní číslo 1 v oblasti ochraně životního prostředí
2,23 kg štěpy ozdobnice čínské (anebo brikety/pelety) nahradí 1 litr lehkého topného oleje a spaluje CO2-neutrálně. To je zvláště důležité, protože CO2 je považován za hlavního přispěvatele ke skleníkovému efektu. CO2-neutrální vytápění s ozdobnici čínskou znamená, že se uvolní pouze to množstvní CO2, které Miscanthus získal během jeho růstu v posledním vegetačním období.

Obnovitelné zdroje
Pro vaše centrální vytápění se štěpy nebo pelety ozdobnice čínské se nemusí kácet strom. Celé vaše palivo vzrostlo v posledním vegetačním období speciálně pro tento účel z vysazených, ekologicky obhospodařovaných zásob.

Miscanthus pohodlný (a levný) zdroj tepla budoucnosti
V posledních deseti letech se technika vytápění s obnovitelnými zdroji výrazně zlepšila. Dnes nabízí průmysl a  živnostníci topení na základě obnovitelných zdrojů dle různých přestav spotřebitelů. Palivo z energetické plodiny Miscanthus je k dispozici ve velkém množství, se vždy obnovuje v koloběhu přírody a spaluje CO2–neutrálně. Vytápění na základě obnovitelných zdrojů se z hlediska komfortu a snadného ovládání zcela vyrovnává vytápění s fosilními palivy.

První sklizeň se koná od dubna do května v 2. roce po výsadbě. Životnost kultury může následně trvat 25 let. Jelikož listy během zimy opadají, posekají se pouze stonky. Buď bezřádkovým kombajnem volně na vleku, po sečení v rádcích a lisované do čtvercových balíků nebo přímo při sekání do čtvercového lisu na balíky. Výnos se pohybuje kolem 17 až 25 tun / ha sušiny, v dobrých polohách i vyšší, se zbytkovým obsahem vlhkosti 15%. Rostlina vyhání po sklizni znovu a roste po celý rok. Dle stanovište může po 4. roce (rostlina je v oddénku dorostlá) dosáhnout každý rok 3-4 metrů výšky.

Jako palivo má Miscanthus podobnou výhřevnost jako dřevo, totiž 4,4 kWh/kg (dřevo 4,9 kWh/kg), a mohl by v budoucnu stát vedle dřeva jako další známé dřevěně palivo (pelety, brikety) nedůležitejší topivo.

2,23 Kilo suché hmoty Miscanthus nahradí ca. 1 Liter lehkého topného oleje.

S výsadbou pouze 1 ha Miscanthus se dá vyšetřit cca. 6000-9000 litrů topného oleje!

Pokud cena oleje a plynu nadále bude stoupat (což se dá předpokládat), stane se pěstování obnovitelných zdrojů čím dál zajímavější. Máte zájem?

Výsadba: